Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Bezpečné databáze s otevřenými daty

Bezpečné databáze s otevřenými daty

Větší otevřenost a transparentnost úřadu zajistí dostupná otevřená data, která v závislosti na jejich využitelnosti a efektivitě sběru, údržby a zpřístupnění, poslouží jako jeden z cenných zdrojů pro vědu a výzkum na univerzitách nebo jako zdroj pro rozvíjející se dynamické start-upy. Předmětem aktivit je díky zpřístupnění dat k modelování, vývoji scénářů a hodnocení aktuálního stavu (dopravní toky, chování obyvatel, údržba infrastruktury apod.) dosáhnout nového poznání v regionálním rozvoji a rozvoji měst a přispět k vyšší efektivitě řízení a rozhodování o budoucím vývoji.

Dojde k zajištění bezplatných a volně dostupných informací a dat ve standardizované podobě, která jsou zpřístupněna způsobem, který neklade jejich využití zbytečné technické či jiné překážky. Formát a struktura otevřených dat bude umožňovat jejich hromadné zpracování pomocí výpočetní techniky při splnění potřebných právních náležitostí, tedy i jejich používání v softwarových aplikacích. Data mohou být k dispozici na otevřeně dostupné samostatné webové stránce, ze které si je mohou vývojáři software stáhnout a použít pro tvorbu nových aplikací a inovací.

Výstupy:

  • Datové sady k dispozici ke stažení a využití v různých formátech

Přínosy:

  • Lepší přístup k dostupným datům v oblasti dotací, kulturních a společenských akcí, dopravy atd.

Nositel: Moravskoslezský kraj
Náklady: NA (bude upřesněno)
Financování: Moravskoslezský kraj se spolufinancováním z národních nebo evropských zdrojů