Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Chytré parkování

Chytré parkování

Chytré parkování umožňuje řidičům zmapovat parkovací místa ve vybrané lokalitě a následně se nechat navigovat na volná parkovací místa, a to včetně možnosti online úhrady parkovného.

Chytré parkování umožňuje zmapovat dopravní chování, odkud a kam lidé cestují, kde parkují, jak dlouho hledají místo na parkování a vyhodnocovat chování řidičů. Je také nástrojem pro regulaci parkování na problémových místech, například u dopravních přestupních terminálů, nemocnic nebo objektů s nárazovými akcemi (stadion).

Při zavádění chytrého parkování v kraji je jako pilotní projekt vybráno chytré parkování v okolí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  

Změna, kterou projekt přináší:
• řeší nedostatečné kapacity a efektivitu využití stávajících parkovacích míst, se kterou se Moravskoslezský kraj dlouhodobě potýká

Výstupy:
• efektivní pilotní řešení v exponovaných lokalitách (okolí krajského úřadu, nádraží Svinov, krajské nemocnice)
• přenositelné řešení s možností multiplikace v rámci i mimo kraj
• zvýšení kapacity stávajících parkovišť

Přínosy:
• úspora času řidičů při hledání místa k parkování
• vyšší efektivita využití stávajících parkovacích míst bez nutnosti zvyšování jejich počtu
• snížení negativního vlivu individuální dopravy díky kratší době hledání parkovacího místa

termín realizace: 2019 pilotní projekt chytrého parkování v okolí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
náklady: N/A
zdroje financování: Moravskoslezský kraj