Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Čistá mobilita

Čistá mobilita

Klíčová role Moravskoslezského kraje spočívá v podpoře rozvoje nízkoemisní dopravy. V případě elektromobility se jedná o urychlení výstavby nezbytné infrastruktury – a sítě dobíjecích a rychlodobíjecích stanic – a podporu všech souvisejících opatření a aktivit, například propojení sítě dobíjecích stanic sítí internetu věcí, sdílení informací o obsazenosti a doplňkových službách s uživateli.

Kraj také prosazuje přechod na vodíkovou dopravu, tedy pořízení autobusů pro meziměstské spoje a vlaků pro regionální tratě na vodíkový pohon. Nezbytnou součástí přechodu na vodík je podpora výstavby související infrastruktury – vodíkových stanic a plniček.

Změna, kterou projekt přináší:
• vytvoření podmínek pro rychlý rozvoj elektromobility a nástup vodíkové mobility jako dvou hlavních pilířů udržitelné mobility v kraji
• osvěta, zprostředkování informací o elektromobilitě
• spolupráce s městy a dalšími subjekty na rozvoji udržitelné mobility včetně vodíkové mobility.

Výstupy
• analýza vhodných lokalit pro dobíjení stanice
• rozšiřování sítě dobíjecích stanic v kraji
• nárůst podílu vozidel na alternativní pohon, a to jak v osobní, tak nákladní dopravě

Přínosy
• vytvoření podmínek pro rozvoj udržitelné mobility
• snížení emisí v ovzduší
• snížení hladiny hluku
• zvýšení informovanosti o udržitelné mobilitě

nositel: Moravskoslezský kraj
náklady: N/A (dle rozsahu vybraných opatření)
financování: Moravskoslezský kraj, fondy EU, národní zdroje