Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

E-Health

Jedná se o několik projektů, které prostřednictvím elektronizace vylepšili služby pro občany Moravskoslezského kraje a vylepšili systém zdravotnické péče.

Vytvořili jsme systém zabezpečené výměny informací mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotnickou záchrannou službou a komunikace mezi zařízeními. Systém poskytuje technické podmínky a technologické prostředí pro šifrování, efektivnější předávání a sdílení informací. Zahrnuje i portál pacienta, který umožňuje komunikaci mezi pacientem a zdravotnickým zařízením a například náhled na vlastní emergentní údaje, informace o poskytnuté péči a pacientský souhrn dalších zdravotnických informací.

Díky digitalizaci a ukládání dat prostřednictvím krajského uložiště PACS umíme dlohodobě archivovat zdravotnickou obrazovou dokumentaci, sdílet obrazová data nebo podporovat vzdálenou diagnostiku.

Pořídili jsme také komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací. Software pro zřizovatele a jednotlivé krajské nemocnice hlídá veškeré náklady ve vazbě na použitý materiál, náklady na pacienta a dokáže rozúčtovat náklady na jednotlivá střediska. Dokážeme tak řešit a řídit všechny standardní činnosti při řízení operačních sálů a centrálních sterilizací. Systém umožňuje i centrální dohled Moravskoslezského kraje.

Manažerský informační systém nám umožnil zjednodušit a zefektivnit řízení krajských nemocnic. Došlo k vytvoření datové základny pro rozhodovací procesy, standardizaci a sjednocení procesů vyúčtování zdravotní péče krajských nemocnic a zjednodušení získávání informací v oblasti kvality poskytované péče.

Optimalizovali jsme také laboratorní informační systém nemocnic a zavedli elektronickou preskripci ve zdravotnických zařízeních.