Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Efektivní korporátní řízení

Pracujeme na zefektivnění korporátního řízení krajského úřadu jednotnými informačními systémy. Jeho cílem je rozšíření sdílených ICT služeb – správy identit, e-mailových služeb, zálohování dat (zvýšení bezpečnosti dat), sjednocování informačních systémů v organizacích korporace (jednotný personální a mzdový systém, jednotný ekonomický systém pro krajem zřízené organizace, informační systémy pro sociální zařízení škol, muzeí a galerií) apod.

Různorodost a neprovázanost informačních systémů zvyšuje náklady na údržbu a provoz, komplikuje metodické řízení a generování rychlejších potřebných informací pro potřeby manažerského řízení.

Správa identit / uživatelů rozvíjí stávající systém tak, aby bylo možné automatizovat doposud ručně realizované procesy.

Jednotný personální a mzdový systém bude hlavním zdrojem o zaměstnancích korporace. Součástí systému bude personální portál, který umožní zaměstnancům přístup k vybraným personálním údajům.

Centrální email zprostředkuje návaznost na jednotný systém správy uživatelů a personální systém, a zajistí robustní anti-X ochranu.

Výstupy:

  • Sdílené informační systémy (personální, identit, evidenční, email)
  • Integrace systémů
  • Systém zálohování dat a jejich zabezpečení
  • Centrální evidenční systém

Přínosy:

  • Snížení provozních nákladů
  • Zrychlení procesů úřadu
  • Vyšší efektivita řízení korporace
  • Jednodušší správa dat
  • Lepší zabezpečení

Nositel: Moravskoslezský kraj
Náklady: NA (bude upřesněno)
Financování: Integrovaný regionální operační program, spolufinancování ze strany Moravskoslezského kraje