Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Energetický management

Energetický management

Cílem projektu je demonstrovat potenciál chytrých technologií pro správu budov a majetku Moravskoslezského kraje, případně ve spolupráci i dalších vlastníků nemovitostí v Moravskoslezském kraji. Na pilotních příkladech navrhneme a budeme aplikovat chytré senzory a automatické ovládání, které umožní vyhodnotit a v konečném důsledku sníží konečnou spotřebu energie a náklady na provoz současně s vyšším podílem využitých alternativních zdrojů energie.

Dlouhodobobými cíly je aplikovat na budovách kraje standardy, jako je například BIM (Informační model budov), dosáhnout ekonomické i ekologické efektivita.

Výstupy:

  • Pilotní ověření nových technologií pro automatizaci a řízení chytrých budov
  • Aplikované senzorické sítě a informační modely
  • Nástroje pro vyhodnocení a další rozhodování

Přínosy:

  • Úspora nákladů
  • Úspora energie
  • Demonstrace nových chytrých technologií na konkrétních příkladech chytrých budov

Nositel: Moravskoslezský kraj
Náklady: NA (dle realizovaných opatření)
Financování: Moravskoslezský kraj se spolufinancováním z národních nebo evropských zdrojů