Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Environmentální vzdělávání

Environemntální výchovu chápeme jako dlouhodobé budování znalostní kapacity, které vede k dlouhodobé udržitelnosti. Zaměříme se na lepší ekologickou odpovědnost obyvatel a šetrnější chování obyvatel v celém cyklu produktu – od snižování produkce odpadů, po recyklaci, užívání alternativních forem dopravy a energetických zdrojů a úspory v domácnostech.

Budou vyhlašovány dotační programy, chytré soutěže, budou podporovány badatelské projekty na školách. Bude posilována znalostní kapacita obyvatel formou informačních kampaní k zodpovědnému chování k životnímu prostředí.

Výstupy:

  • Badatelské projekty ve školách s IT technologiemi
  • Dotační programy
  • Soutěže, podpora her a simulací
  • Informační kampaně

Přínosy:

  • Zvýšení informovanosti o životním prostředí
  • Zvýšení ekologické odpovědnosti obyvatel
  • Rozvoj znalostí, dovedností a postojů ve vztahu k udržitelnému rozvoji
  • Využívání IT technologií

Nositel: Moravskoslezský kraj
Náklady: NA (dle vybraných opatření)
Financování: Moravskoslezský kraj se spolufinancováním z národních nebo evropských zdrojů