Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Inteligentní systémy řízení dopravy

Řízení dopravy a informování cestujících o dopravní situaci usiluje o zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního povozu v Moravskoslezském kraji bez nutnosti výstavby náročných infrastrukturních staveb. Jedná se o adaptivní řízení dopravy, poskytování dopravních informací v reálném čase, preferenci vozidel MHD na světelných křižovatkách, zavádění elektronických odbavovacích systémů, rozvoj parkovacích informačních a navigačních systémů, uzpůsobení světelné signalizace provozu nebo o metodickou podporu a spolupráci při zavádění inteligentních systémů řízení dopravy ve městech a obcích.

Pro realizaci byly v první fázi vybrány čtyři konkrétní pilotní projekty, a to vybudování sítě meteostanic na silnicích II. a III. tříd, elektronický pasport silnic II. a III. tříd, dobudování kompletního GPS systému vozidel Správy silnic Moravskoslezského kraje a vytvoření Regionálního dopravního informačního systému.

Změna, kterou projekt přináší:
• plynulejší doprava
• preference vozidel veřejné hromadné dopravy
• informace o dopravě v reálném čase

Výstupy:
• meteostanice s kamerovým dohledem na silnicích II. a III. tříd
• zmapovaný stav silnic II. a III. tříd
• vznik Geoportálu
• nástavba GPS systému sledování vozidel zimní údržby
• regionální dopravní informační systém

Přínosy:
• efektivnější management vozidel zimní údržby
• plynulost a bezpečnost silničního provozu
• volby způsobu dopravy a nejvhodnější trasy s ohledem na všechny dostupné informace a data

nositel: Moravskoslezský kraj
náklady: N/A (dle počtu a rozsahu pilotních projektů)
financování: Moravskoslezský kraj, fondy EU, národní zdroje