Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

IoT síť

IoT síť

Zpřístupnění technologie sítí internetu věcí ve městech a obcích v regionu pro široké využití umožní levnou a automatizovanou komunikaci systémů a koncových zařízení, online monitoring při zajištění vysoké bezpečnosti využívaných dat.

Zavedení sítě zjednoduší procesy v agendách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a jeho organizací ve prospěch jeho klientů (občané, podnikatelé, municipality). Pomůže k získání podnětů a dat pro zlepšení fungování krajem zřízených organizací (příspěvkové organizace, obchodní společnosti) a umožní vznik a správa sdílených dat a databází vytvořených při činnosti úřadu a jeho organizací využitelných pro veřejnost.

V roce 2019 jsme prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace, Moravskoslezského datového centra, nabídli kapacity sítě LoRa projektům a firmám pro pilotní testování chytrých řešení a měření chytrých dat v reálném prostředí. 

Výstupy:

  • Zmapování stavu IoT
  • Definování kapacitních a technologických požadavků
  • Zajištění kapacity pro přenos dat

Přínosy:

  • Zvýšení kvality veřejných služeb
  • Testovací kapacita IoT pro subjekty v Moravskoslezském kraji
  • Infrastruktura pro další rozvoj aktivit chytrého regionu

Nositel: Moravskoslezský kraj
Náklady: N/A (dle rozsahu realizovaných opatření)
Financování: Moravskoslezský kraj se spolufinancováním z národních nebo evropských zdrojů