Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Kraj na vodíku

Kraj na vodíku

Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava podpoří využívání vodíkových pohonů ve veřejné dopravě. Obě organizace to stvrdily podpisem memoranda o spolupráci při rozvoji této čisté technologie za účasti hejtmana kraje Ivo Vondráka a primátora Ostravy Tomáše Macury v prosinci 2018. Na zavádění vodíkové mobility v regionu se bude podílet také společnost Vítkovice Cylinders.

Veškeré tyto kroky podnikají představitelé kraje, města i průmyslového gigantu proto, aby emise z dopravy co nejméně zatěžovaly životní prostředí, zejména ovzduší v regionu. Od spolupráce na rozvoji a zavádění čistých vodíkových technologií do života si slibují také vznik nového průmyslového odvětví. Připravují se tak i na „dobu bezuhelnou“.

Aktivity kraje v oblasti vodíkové mobility budou zahrnovat nejen spolupráci s městem Ostravou na pilotním projektu vybudování první plnicí vodíkové stanice a zajištění provozu vybraných autobusových linek Dopravního podniku Ostrava, jejichž autobusy budou mít vodíkový pohon. Zaměří se také na pilotní provoz veřejných autobusů na vodík – začne se obnovou vozového parku na Karvinsku, kde kraj počítá alespoň s deseti vodíkovými autobusy a postupně by měly přibývat další na území celého kraje. A nejen autobusy, ale také automobily pro veřejnou správu nebo vlaky na regionálních tratích.

Počítá se také se samostatnými projekty na tzv. ‚ozelenění vodíku‘, tedy s výrobou vodíku z obnovitelných zdrojů v Moravskoslezském kraji. Kraj se v tomto již dohodl se společností MTX Group na výrobě čistého paliva pro krajskou autobusovou dopravu.

Podrobnosti o podpisu memoranda najdete v článku na stránkách Moravskoslezského kraje.  

Více o výrobě vodíku se dočtete v článku na stránkách Moravskoslezského kraje.