Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Monitoring a vyhodnocování dopravních toků

Monitoring a vyhodnocování dopravních toků

Projekt usiluje o zvyšování plynulosti dopravy a její udržitelnosti v Moravskoslezském kraji, a to propojením mnoha zdrojů informací o dopravě v kraji a vytvořením globálního pohledu na aktuální, minulý a budoucí (krátkodobá predikce) stav dopravy v kraji. Jeho součástí je prezentace informací o aktuálním i predikovaném stavu dopravy různým segmentům obyvatel a na ně navazující řešení přidané hodnoty (aplikace volby typu spojení, navigace řidiče, navigace cyklisty apod.).

Změna, kterou projekt přináší:
Regionální datové a analytické centrum propojí stávající i plánované zdroje dopravních informací, zanalyzuje historická a aktuální data, a umožní tak krátkodobou predikci dopravní situace v Moravskoslezském kraji. Vytvořená aplikace poskytne informace jak o aktuální dopravní situaci, tak i navigaci, a umožní volbu optimální trasy a dopravního prostředku dle aktuální dopravní situace a krátkodobé predikce.

Výstupy:
• koncentrace a analýza dopravních dat
• aplikace – navigační systém porovnávající alternativy individuální a hromadné dopravy
• analýza mobility obyvatel v rámci 1 roku

Přínosy:
• aktuální informace o dopravě v kraji
• globální pohled na dopravu
• plynulejší, rychlejší a levnější doprava
• zvýšení užívání hromadné dopravy

nositel: Moravskoslezský kraj
náklady: N/A (dle počtu a rozsahu pilotních projektů)
financování: Moravskoslezský kraj, fondy EU, národní zdroje