Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Regionální datové a analytické centrum

Regionální datové a analytické centrum

Jedná se o vytvoření páteřní datové infrastruktury pro jednotné systémové řešení, které bude schopné monitorovat různé jevy a informace v infrastruktuře a majetku kraje, při řízení a hospodaření kraje a jeho organizací. Tyto informace by pak měly vést k hledání chytrých řešení pro udržitelný rozvoj.

Opatření se skládá z realizací dvou projektových záměrů, které jsou zaměřeny na:

  1. vybudování vysokorychlostní datové sítě kraje propojující kraj a všechny příspěvkové organizace a obchodní organizace kraje,
  2. zajištění informací a technologické podpory služeb, které jsou poskytované organizacemi zřízenými kraji a samotným krajským úřadem.

Umožní to vybudování analyticko-technologického centra, které zajistí centrální evidenci dat ve všech věcných oblastech, možnost analýz nad těmito daty, modelování, simulaci (s možností predikcí), včetně plného zálohování.

Výstupy:

  • HW a SW umožňující shromáždění, modelování, simulaci, zálohování a sdílení dat
  • Analýza utilizace veřejné dopravy a identifikace možností zvýšení plynulosti

Přínosy:

  • Zefektivnění řízení krajských organizací
  • Úspora času díky elektronickému podání
  • Úspora administrativních nákladů
  • Infrastruktura pro rozvoj aktivit smart regionu

Nositel: Moravskoslezský kraj
Náklady: N/A (dle rozsahu realizace)
Financování: Moravskoslezský kraj se spolufinancováním z národních nebo evropských zdrojů