Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Telemedicína

Telemedicína

Jedná se o zavádění dálkového přenosu diagnostických měření pacienta, které probíhá prostřednictvím několika dílčích projektů a aktivit v různých zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje.

Telemedicína v sociálních zařízeních
Projekt se ve dvou etapách zaměřuje na zavedení telemedicíny až ve 14 domovech s pečovatelskou službou, domovech seniorů a domovech se speciálním režimem.

Odborný léčebný ústav Metylovice
Na 300 dětí (během dvou let) s chronickými potížemi (respirační, kardiovaskulární, obezita, diabetes) v léčebném ústavu i v domácí léčbě obdrží komplexní individuální léčebné sady pro měření, záznam a přenos dat.

Sanatorium Jablunkov
Telemedicína umožní motivovat pacienty s respiračními chorobami k pohybu a aktivní rehabilitaci (záznam a moinitoring pohybu) spolu s pravidelným monitoringem dechových hodnot plic (spirometrie) a saturaci krve kyslíkem (oxymetrie), případně u pacientů s kardiovaskulárními komplikacemi EKG a tlak. Projekt postihne přibližně 400 pacientů léčených v sanatoriu během sledovaného období.

Adresná telemedicína pro pacienty s hypertenzí
Telemedicína přinese benefity do managementu péče o přibližně 1000-1200 pacientů s nekompenzovanou hypertenzí nebo hypotenzí v Moravskoslezském kraji.

Telemedicínská centra v malých obcích
Zřízení tzv. telemed pointů zajistí monitoring v odlehlých oblastech kraje a tam, kde je nedostatek zdravotní péče a pacienti musí za péčí cestovat. Tzv. telemedicínský asistent je pravidelně k dispozici se sadou telemedicínských zařízení a provádí u občanů preventivní měření v komunitních centrech dané obce.

Termín realizace: 2018-2020
Rozpočet projektu: cca 10 mil. Kč
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj