Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Vysokorychlostní datová síť

Vysokorychlostní datová síť

Optická vysokorychlostní datová síť propojí v první etapě Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jím zřizované nemocnice, stanoviště Zdravotnické záchranné služby, Krajské ředitelství Policie ČR a Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje. Uzlové body sítě utvoří páteř krajské vysokorychlostní datové sítě. V dalších etapách tato páteřní síť umožní postupné připojení dalších příspěvkových organizací kraje k zabezpečeným centrálně poskytovaným a řízeným službám.

Síť bude splňovat veškeré bezpečnostní požadavky na zajištění provozu kritických a významných informačních systémů kraje i jednotlivých příspěvkových organizací tak, jak jsou definovány zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Výsledkem bude zajištění centrálního dohledu, garance vysoké síťové bezpečnosti, garance vysoké dostupnosti služeb, garance kvality služeb a integrace eGovernmentu, ale také dostatečná kapacita a prostor pro rozvoj nových sdílených služeb a aktivit vedoucích ke zlevnění a zefektivnění provozu systémů ICT.

Termín realizace: 2020-2021
Rozpočet projektu: cca 600 mil. Kč
Zdroj financování: Moravskoslezský kraj, fondy EU, národní zdroje