Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Wi-fi v budovách kraje a na linkách dopravců

Wi-fi v budovách kraje a na linkách dopravců

Projekt se zaměřuje na pokrytí objektů v působnosti krajské správy a samosprávy bezplatnou Wi-fi sítí a zpřístupnění Wi-fi sítě v dopravních prostředcích regionální hromadné dopravy. Cílem je zpřístupnit více služeb krajského úřadu a jeho organizací obyvatelům kraje a zvýšit atraktivitu veřejné hromadné dopravy. Součástí jednotné Wi-fi sítě bude napojení do mezinárodních sítí jako je např. Boingo, umožňující využívat mezinárodní datové tarify kdekoliv na světě a připojení k mezinárodní univerzitní Wi-fi síti EDUROAM.

Jednotná Wi-fi síť umožní kontinuální monitoring objemu přenosu dat a vytíženosti všech krajských organizací a efektivnější řízení.

Kraj nabídne více přístupových bodů s možností aplikace různých technologií přenosu dat.

Výstupy:

  • Hotspoty s bezplatným připojením k internetu ve vozidlech a veřejných budovách
  • Centrální kontrolér Wi-fi
  • Přístupy k mezinárodním sítím

Přínosy:

  • Rychlejší datové přenosy
  • Vyšší kapacita sítí
  • Využití náročnějších webových aplikací

Nositel: Moravskoslezský kraj
Náklady: N/A (dle rozsahu vybraných opatření)
Financování: Moravskoslezský kraj se spolufinancováním z národních nebo evropských zdrojů