Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Elektronizace procesů ve zdravotnictví

Elektronizace procesů ve zdravotnictví

Elektronizace procesů ve zdravotnictví jako podpora sdílení dat a komunikace a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče
Projekt řeší zavedení elektronické zdravotnické dokumentace EZD a zajištění provozu elektronického podepisování v laboratořích, mezilaboratorní komunikace, zajištění provozu mobilní vizity. Umožní objednávání pacientů na vyšetření v nemocnicích přes internet a další rozvoj funkcionalit v rámci projektu komunikace mezi Zdravotnickou záchrannou službou a zdravotnickými zařízeními, mj. vzdálené nahlížení do dokumentace pacienta v jiném zdravotnickém zařízení. Inovací je rozšíření modulu Ošetřovatelské dokumentace o webovou technologii nezávislou na operačních systémech pro provoz na tabletech.

Rozšíření funkcionalit systému PACS se týká prohlížení a ukládání snímků PACS, vzdáleného popisování obrazových snímků a konsolidace prohlížečů s možností vzdáleného přístupu a konzultací. Evidence poskytnuté zdravotní péče na pacienta umožní vedení strukturované ordinace medikace včetně výdeje léků na identifikovaného pacienta, evidenci přístrojů použitých při léčbě pacienta a léčbu prostřednictvím telemedicíny.

Termín realizace: zahájení na přelomu let 2017/2018
Rozpočet projektu: 94 mil. Kč
Zdroj financování: fondy EU, Integrovaný regionální operační program