Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Vysokorychlostní datová sít

Vysokorychlostní datová sít

Byla zahájena výstavba vysokorychlostní datové sítě (VDS), která propojí Moravskoslezský kraj a současně umožní i bezpečnější komunikaci pro nemocnice. Projekt bude realizován prostřednictvím Moravskoslezského Datového Centra, kdy VDS zajistí rychlé a bezpečné síťové propojení všech 220 krajských příspěvkových organizací s 500 připojitelnými objekty. Přínosem pro občany bude zkvalitnění služeb a života v regionu.

Vysokorychlostní datová sít a zdravotnictví

Rozvoj zdravotní informatiky je dnes nejen obecným trendem, ale především nutností. Strategické záměry odboru zdravotnictví jsou v současnosti, vzhledem ke stávajícím komunikačním sítím, na hranici realizovatelnosti. Vybudování vysokorychlostní datové sítě je podmínkou pro zajištění všech cílů.

 • elektronizace zdravotnictví a procesů ve zdravotnictví
 • centralizace správy bezpečnostních incidentů
 • centralizace identit uživatelů, centralizace správy FireWallu
 • kvalitní a bezpečný přenos zdravotnické dokumentace
 • zkvalitnění služeb během pobytu v zařízení
 • rozvoj vyšetření lékařem na dálku pro sociální zařízení
 • usnadnění všech úkonů spojených se zdravotnickými zařízeními

Přínos pro občany

 • zvýšení kapacity, rychlosti, dostupnosti a kvality ICT infrastruktury
 • kvalitní infrastruktura s vysokým nárokem na kapacitu pro přenos dat, grafiky, zvuku a videí
 • vyšší efektivita veřejných i soukromých služeb
 • digitalizace a automatizace veřejné správy
 • snížení byrokratické zátěže

26.7.2021

Zdroj