Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Témata a projekty

Zvyšuje kvalitu a dostupnost zdravotních a sociálních služeb, zlepšuje odpovědný přístup obyvatel ke zdraví.

Zvyšuje plynulost dopravy, zaměřuje se na udržitelnou dopravu a zavádění elektromobility a vodíkových pohonů.

Snižují energetickou náročnost budov, zvyšují udržitelnost a podíl obnovitelných zdrojů energie, snižují energetickou náročnost a usilují o efektivní nakládání s odpady.

Snižuje byrokracii, udržuje vysokou kvalitu a úroveň korporátního řízení a služeb kraje a zajišťuje informovanost obyvatel kraje.

Usiluje o vybudování vysokorychlostní datové sítě, zlepšení pokrytí signálem wi-fi a dostupnosti připojení i datových sítí internetu věcí.