Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Chytřejší doprava

ikona k projektu Chytřejší doprava

Chytřejší doprava

Opatření v chytré dopravě se zaměřují na plynulost dopravy, udržitelnou dopravu a na zavádění elektromobility a vodíkových pohonů. Vyšší plynulosti dopravy chceme dosáhnout vybudováním infrastruktury a inteligentních systémů pro podporu chytré mobility. Udržitelnou dopravu děláme proto, aby se zvýšilo využívání hromadné dopravy a jejich udržitelných forem, zejména pěší a cyklo. Chceme rovněž zvýšit podíl elektromobility a vodíkových pohonů v dopravě jako čistějších alternativ.

Co od toho očekáváme:

  • rychlejší a komfortnější veřejnou hromadnou dopravu
  • omezení negativního vlivu individuální automobilové i hromadné dopravy na kvalitu životního prostředí v sídlech (zejména s cílem snížit znečištění ovzduší polétavým prachem a oxidem uhličitým, snížit hluk ve městech a obcích z dopravy a zkvalitnit systémy parkování ve městech a obcích)
  • zefektivnění koordinace krajské dopravy a snížení nákladů na údržbu infrastruktury v kraji