O soutěži

Soutěž o nejlepší chytrá řešení Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj vyhlašuje „Soutěž o nejlepší chytrá řešení Moravskoslezského kraje".

Soutěž je určena:

 • Podnikatelům se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje.
 • Spolkům se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

 

Důlěžité je, že podpořený projekt musí být dokončen a připraven k užívání do 31. 12. 2017. Následně po celý rok 2018 bude projekt využíván občany Moravskoslezského kraje zdarma a musí být zajištěna jeho udržitelnost.


 

 • Nový/existující produkt či technologie, který/á bude uplatněn/a k novému využití občany Moravskoslezského kraje.

 

 • Prototyp, funkční vzorek, poloprovoz, ověřená technologie, demo verze softwaru k dokončení do podoby sériového produktu a jeho uvedení k implementaci.

Přihlášený produkt či technologie musí tematicky zapadat do jedné z pěti kategorií:

 

Podpora zavádění inteligentních technologií v oblasti úspor - např. :

 • snížení emisí CO2 a jiných látek zatěžujících životní prostředí (vč. odpadů),
 • snížení spotřeby energií (elektrické energie, tepla, aj.),
 • řešení pro chytré budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, technologie BIM, apod.

Podpora zavádění inteligentních technologií v dopravě - např.

 • podporu většího využívání hromadné dopravy – chytré zastávky pro snazší orientaci o dopravních spojích v reálném čase,
 • zefektivnění dopravy: např. inteligentní dopravní systémy (sledování vytíženosti silnic v reálném čase), technologie pro zvýšení plynulosti dopravy (dynamické řízení semaforů, systémy řízení dopravy/parkování upřednostňující elektrické a hybridní vozy, sdílení elektromobilů, elektrokol, nabíjecí stanice pro elektromobily, elektrokola, hlásiče náledí, aj.), usnadnění parkování (např. sdílení parkování), apod.

Podpora zavádění inteligentních technologií v infrastruktuře - např.

 • vysokorychlostní internetová síť,
 • zpřístupnění wifi,
 • internet chytrých věcí (internet of things),
 • aplikace pro sběr, využívání a vyhodnocování otevřených dat (big data) v energetice, dopravě, apod.

Podpora zavádění inteligentních technologií ve zdravotnictví - např.

 • portálu zdravotnických služeb,
 • inteligentních systémů sběru a vyhodnocování medicínských dat,
 • on-line rezervačních systémů ve zdravotnických zařízeních,
 • senzorika pro seniory,
 • telemedicína, apod.

 Podpora zavádění inteligentních technologií elektronizací ve veřejné správě - např.

 • elektronických formulářů pro podávání žádostí
 • on-line rezervačních systémů,
 • standardizace ICT,
 • krajského informačního portálu o službách veřejného sektoru pro občany, apod.

 

 

Vybrané projekty získají finanční prostředky ve formě dotace na realizaci projektu. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50.000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 500.000 Kč.

 

Back to Top