Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Novinky

Kraj podpořil pilotní projekt senzorického měření kvality ovzduší
Vysokorychlostní datová sít

Témata a projekty

Zvyšuje kvalitu a dostupnost zdravotních a sociálních služeb, zlepšuje odpovědný přístup obyvatel ke zdraví.

Zvyšuje plynulost dopravy, zaměřuje se na udržitelnou dopravu a zavádění elektromobility a vodíkových pohonů.

Snižují energetickou náročnost budov, zvyšují udržitelnost a podíl obnovitelných zdrojů energie, snižují energetickou náročnost a usilují o efektivní nakládání s odpady.

Snižuje byrokracii, udržuje vysokou kvalitu a úroveň korporátního řízení a služeb kraje a zajišťuje informovanost obyvatel kraje.

Usiluje o vybudování vysokorychlostní datové sítě, zlepšení pokrytí signálem wi-fi a dostupnosti připojení i datových sítí internetu věcí.

Chytrá řešení

Podporujeme podnikání v oblasti chytrých technologií. Snažíme se o vznik nových chytrých řešení v našem kraji a jejich zavádění do veřejného prostoru - formou soutěží nebo ucelenými programy ve spolupráci s partnery. Naší vizí je kraj plný aktivních nápadů, malých a středních firem, které inovují a vyvíjejí. Chceme se stát evropským "Silicon Valley" - místem, které je inspirativní a kde podnikatelé cítí naši podporu.