Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Elektronická podání

Elektronická podání

Elektronizace agend krajského úřadu ve vztahu k obyvatelům a podnikatelům má za cíl snížit množství papírování a nutnost návštěv úřadu. Zároveň usiluje o snížení nákladů a času nutného pro vyřízení životních událostí, povinností nebo i při vyřizování grantových žádostí (např. kotlíkové dotace).

Koncept je navázán na celorepublikový program e-Government pro elektronizaci výkonu veřejné správy (CzechPoint, datové schránky, registry apod.). Elektronizace bude probíhat prostřednictvím zavádění elektronické ID – elektronické identity a ověřovacího kódu (heslo, kód ID) a automatického přihlašování do různých systémů. Součástí systému je důraz na bezpečnost a ochranu dat uživatelů a ověřování a autorizace operací a přístupů.

Výstupy:

  • Přístupové licence
  • Multilicence
  • Rozšíření technologického centra krajského úřadu
  • Otevřená data

Přínosy:

  • Úspora peněz a času
  • Vyšší kvalita služeb
  • Lepší podklady k rozhodování
  • Lepší dostupnost dat
  • Transparentnější výkon veřejné správy

Nositel: Moravskoslezský kraj
Rozpočet: cca 500 mil. Kč
Financování: Moravskoslezský kraj se spolufinancováním z národních nebo evropských zdrojů