Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Informační portály pro občany

Informační portály pro občany

Přehlednou a atraktivní formou zpřístupňujeme informace prvního kontaktu pro občany a návštěvníky Moravskoslezského kraje.

Informační portál bude sloužit jako elektronická vstupní brána do kraje. Portál by se měl automaticky zobrazovat občanům a návštěvníkům kraje po připojení na veřejnou WI-FI síť Moravskoslezského kraje. Portál své n ávštěvníky navede na důležité a vyhledávané informace.

Výstupy:

  • Internetový portál
  • Databáze specializovaných webových portálů zaměřených na specifické cílové skupiny
  • Provázanost s marketingovou koncepcí kraje

Přínosy:

  • Rychlejší a přehlednější informace pro obyvatele i návštěvníky kraje
  • Cílenější marketing a oslovení konkrétních cílových skupin
  • Snadný přístup k důležitým zprávám a informacím o aktuálních událostech

Nositel: Moravskoslezský kraj
Náklady: NA (bude upřesněno na základě rozpracované projektové dokumentace)
Financování: Moravskoslezský kraj se spolufinancováním z národních nebo evropských zdrojů