Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Kraj podpořil pilotní projekt senzorického měření kvality ovzduší

Kraj podpořil pilotní projekt senzorického měření kvality ovzduší

Ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě se podílíme na zajímavém pilotním projektu senzorického měření kvality ovdzuší. Senzory měří koncentrace znečišťujících látek PM10 a PM2,5 ve venkovním ovzduší a jsou rozmístěny na pěti místech v Moravskoslezském kraji.

Měření probíhá v Mariánských Horách, Porubě, Radvanicích a Bartovicích v Ostravě a v Karviné-Mizerově. Některé výsledky obdobných senzorů online najdete na https://www.perfectair.cz/#sit-mapa.